psolartech.com

P SOLAR TECH. Green Power Green Solution บริการติดตั้ง และจัดจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์

Green Energy (พลังงานสีเขียว) คืออะไร ?

Green Energy คืออะไร ?

Green Energy พลังงานสีเขียว ธรรมชาติ คืออะไร “พลังงานสะอาด” เป็นคำที่ใช้เรียกอ้างถึงแหล่งพลังงานที่สะอาด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแหล่งพลังงานฟอสซิล  ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังงานน้ำ, และพลังงานชีวมวล เป้าหมายของ Green Energy คือการลดการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งก็คือ พลังงานที่ได้มาจากการทับถบของพืช ของสัตว์ ที่ถูกทับถมใต้ชั้นพื้นผิวโลก เป็นระยะเวลายาวนาน จนเกิดเป็นถ่านหิน น้ำมันปีโตเลียม และก๊าซธรรมชาติ ที่ถือเป็นพลังงานสิ้นเปลือง ใช้แล้วมีวันหมดไป ทำให้ปัจจุบันนี้ผู้คนหันมานิยมในการพัฒนาระบบพลังงานที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น ติดตั้งโซล่าเซลล์ ขอนแก่น ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

พลังงานสีเขียว เพื่อความยั่งยืน หรือ Green Energy เป็นคำที่ใช้เรียกแหล่งพลังงานที่มาจากธรรมชาติและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่สร้างมลพิษหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Travel to Thailand น้อยที่สุด ซึ่งเป็นทางเลือกสำคัญในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลที่กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว บทความนี้จะสำรวจประโยชน์และความสำคัญของพลังงานสีเขียว รวมถึงแนวทางการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

Green Energy คืออะไร ประเทศไทยมีแดดแทบตลอดทั้งปี

Green Energy คืออะไร ประเทศไทยมีแดดตลอดทั้งปี โดยปกติแล้วนั้น ประเทศไทยจะมีแดดมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจะอยู่ระหว่างระยะเวลาประมาณเดือนเมษายนถึงตุลาคม ในขณะที่ในช่วงฤดูฝน ก็จะมีแดดลดน้อยลง แต่ก็ยังมีแสงแดดเพียงพอที่นำมาผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ เพื่อให้คุ้มค่าการใช้งานของระบบโซลาร์เซลล์และการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย การปรับแผนการใช้งานตามฤดูกาลและความเข้มของแสงแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีการรับแสงแดดอย่างเหมาะสมตลอดทั้งปี โดยมีฤดูที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลเหมือนกับภาคอื่น ๆ ของประเทศ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีแดดส่องลงมาในระหว่างเวลาเช้าถึงบ่ายเย็น การรับแสงแดดอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับพื้นที่และปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่, ภูมิอากาศ, และปัจจัยที่ส่งผลต่อเมฆหรือสภาพอากาศในแต่ละวัน ดังนั้น การใช้งานระบบโซล่าร์เซลล์ หรือการติดตั้ง Solar Rooftop ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถทำได้่ซึ่งมีประสิทธิภาพมากเช่นกัน สนใจติดต่อเราทีมงาน โซล่าเซลล์ ขอนแก่น

มาร่วมสร้างสังคม Eco Friendly ไปกับ P. SOLAR TECH โซล่าเซลล์ ขอนแก่น ใกล้ฉัน เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่อคนรุ่นต่อไป

4 ประเภทของพลังงานสีเขียว มีอะไรบ้าง ?

1. พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่มีวันหมด การนำแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านแผงโซลาร์เซลล์เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้พลังงานฟอสซิล แต่ยังสามารถติดตั้งในที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ได้อย่างสะดวก

2. พลังงานลม

กังหันลมเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานจากลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานลมเป็นพลังงานสีเขียวที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเร็วลมสูง เช่น บริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ภูเขา

3. พลังงานน้ำ

พลังงานน้ำมาจากการใช้กระแสน้ำในการหมุนกังหันและผลิตไฟฟ้า เขื่อนและระบบพลังน้ำขนาดเล็กเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้พลังงานน้ำในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ การใช้พลังงานน้ำยังมีประโยชน์ในการควบคุมน้ำท่วมและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร

4. พลังงานชีวมวล

พลังงานชีวมวลคือพลังงานที่มาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น เศษไม้ กากพืช หรือของเสียจากการเกษตร การเผาไหม้ชีวมวลหรือการเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพสามารถผลิตพลังงานได้อย่างยั่งยืน

3 ประโยชน์ของพลังงานสีเขียว มีอะไรบ้าง ?

1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พลังงานสีเขียว หรือพลังงานทดแทน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานหมุนเวียนสามารถช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

2. การสร้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวสามารถสร้างงานใหม่ในหลากหลายสาขา เช่น การผลิต การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์หรือกังหันลม นอกจากนี้ การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน

3. ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล

การใช้พลังงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ช่วยลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีจำกัดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง

FACEBOOK : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

One Comment

Comments are closed.